ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Упоредна морфологија фосилних организама (кичмењака)

Студијски програм:
Палеонтологија (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Упоредна морфологија фосилних организама (кичмењака)
Предавачи:
проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Студент стиче знања о морфологији фосилних кичмењака. Савладава методе мерења фосилних примерака и интерпретације добијених резултата мерења.
Исход предмета:
Кроз вежбе и израдом семинарског рада оспособљава се да користи податке научене на предавањима и из литературе и дâ сопствени приказ одређених тема из области упоредне морфологије кичмењака.
Садржај предмета:
Теоријска настава Поређење као основни методолошки поступак. Морфолошка варијабилност и променљивост. Одређивање врсте фосилних организама на основу морфологије. Морфолошке промене у филогенетским низовима. У онтогенетском развићу. Као последица полног диморфизма. Популацијска варијабилност. Индивидуална варијабилност, варијацијски распон. Патолошке промене. Упоредна морфологија фосилних кичмењака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Скелет кичмењака. Осовински скелет. Типови кичмених пршљенова и еволуција кичменице. Морфологија и функције главеног скелета. Зубник. Скелет екстремитета. Морфометрија.
Литература:
  1. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  2. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebtates, MacMillan USA, 1-246.
  3. М. Павловић., 1988: Упоредна морфологија фосилних организама – животињски свет (интерна скрипта) – Рударско-геолошки факултет, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања уз Power Point презентације, практичан рад на вежбама методом упоређивања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
20
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти