ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална палеонтологија (палеозоологија)

Студијски програм:
Палеонтологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Специјална палеонтологија (палеозоологија)
Предавачи:
проф. др Катарина Богићевић, Бојана Џинић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Студент кроз самосталан практичан рад савладава методе палеонтолошких истраживања – сакупљања фосилне фауне одређене групе организама и лабораторијске методе припреме те врсте фосилног материјала за палеонтолошку анализу.
Исход предмета:
Студент стиче знања и вештине у прикупљању, детерминацији и описивању одређене групе фосилних организама; њихове стратиграфске и палеоеколошке особине и значај.
Садржај предмета:
Теоријска настава Методе сакупљања и лабораторијске методе припреме за палеонтолошку анализу одређене групе фосилних организама која ће бити тема дипломског рада, конзервација палеонтолошког материјала, биостратиграфске и палеоеколошке карактеристике одређене групе фосилних организама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самостални рад студента у лабораторији на припреми фосилног материјала одређене групе фосилних организама за палеонтолошку анализу.
Литература:
  1. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Спајић О., Митровић Ј., Судар М. и Михајловић Ђ., 1984: Методе биостратиграфско палеонтолошких истраживања. – Рударско-геолошки факултет, 403, Београд
  3. Актуелна стручна литература о изабраној групи организама.
Метода извођења наставе:
Практичан рад студента и ментора у лабораторији, самостални лабораторијски рад студента уз консултације са ментором.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
5
25
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти