ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Семинар

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Семинар
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да коришћењем литературе савлада материју и стекне одговарајућа знања и теоретске подлоге из области везаних за израду дипломског рада
Исход предмета:
Овладавање теоретским подлогама за израду дипломског рада
Садржај предмета:
Семинар се израђује као самостални рад на одабране теме према афинитету студента за усавршавање. У односу на одабрану област истраживања у хидрогеологији кандидат ће се у оквиру овог курса – израде семинара теоретски оспособити за будућа примењена и практична истраживања.
Литература:
  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  3. Dimitrijević M., 1978: “Geološko kartiranje“, Izdavačko-informativni centar studenata ICS, Beograd
Метода извођења наставе:
Коришћење стручне литературе и израда семинара кроз активности на вежбањима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: Оцена знања (максимални број поена 100) Уписмени рад 70 Усмена одбрана 30 Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... *максимална дужна 1 страница А4 формата

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти