ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примењена хидрологија (са основама примењене статистике)

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Примењена хидрологија (са основама примењене статистике)
Предавачи:
проф. др Весна Ристић Вакањац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање судената са основама водног режима површинских вода (просечне, мале и велике воде) као и водни биланс. Тежиште овог курса је дато на хидрологији на различитим геолошким срединама
Исход предмета:
Овладавање прорачуном прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе
Садржај предмета:
Теоријска настава Овладавање прорачуном прогнозе водног режима површинских и подземних вода и статистичком обрадом података за различите потребе
ВЕЖБЕ: Вежбе током круса у потпуности прате ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе се раде практични примери везани за одређену област са предавања
Литература:
Литература
  1. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Прохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти