ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање подземних вода 2

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Моделирање подземних вода 2
Предавачи:
проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је упознавање са моделирањем сложених услова кретања подземних вода у познавање са програмским пакетима намењеним овим сврхама
Исход предмета:
Оспособљавање студената за рад на сложенијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода.
Садржај предмета:
Теоријска настава Моделирање сложених услова кретања подземних вода. Модели хидротехничких објеката. Моделирање транспорта идеалног трасера (particle tracking). Програмски пакети из области транспорта идеалног трасера. Моделирање транспорта реагујуће материје. Програмски пакети из области транспорта загађења. Моделирање ремедијације подземних вода. Оптимизациони модели подземних вода. ВЕЖБЕ: Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару
Литература:
  1. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 2 - предавања ППС
  2. Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*25
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти