ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Микропалеозоологија

Студијски програм:
Палеонтологија (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Микропалеозоологија
Предавачи:
проф. др Невенка Ђерић, Бојана Џинић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање знања о основним карактеристикама, као и стратиграфским и палеогеографским распрострањењем биостратиграфски важних микропалеозоолошких група фосила.
Исход предмета:
Стицање знања о морфолошким особинама најзначајнијих фосилних микроорганизама, посебно оних битних за биостратиграфска и палеоеколошка истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава Значај микропалеозоологије за стратиграфију, биостратиграфију, палеоекологију и палеогеографију;опште особине,историја развитка, систематика,стратиграфско и палеогеографско распрострањење Foraminiferida, Textulariina, Fusulinina, Miliolina, Involutinina, Lagenina, Robertinina, Globigerinina, Rotalina, Radiolaria, Tintinnina, Ostracoda, Conodonta и Mikrofosilа s. Lato.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Микроскопска идентификација микрофосила
Литература:
  1. Судар М., 1989: Микропалеонтологија – интерна скрипта. - Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палеозоологија – Рударско-геолошки факултет, 869, Београд
  3. A. Armstrong., 2005: Microfossils. – Malden
  4. Ed. N. Macleon., 2000: PaleoBase-Macrofossils Part 1.0 Arthropods. – London
  5. Ed. N. Macleon., 2003: PaleoBase-Microfossils part 2.0 Ammonoides. – London
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и рад на микроскопу,као и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
5
15
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти