ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методологија научног рада

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Методологија научног рада
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање и овладавање посебним знањима из области опште научне методологије и научно истраживачког рада у хидрогеологији
Исход предмета:
Усвојена теоријска знања и створени предуслови за бављење научним и стручним радом, посебно у области конципирања истраживања, извођења и извештавања о резултатима Наука и истраживање. Улога истраживача. Научни метод и методски поступци. Индуктивни и дедуктивни метод. Научно сазнавање и проблеми. Хипотезе и објашњења чињеница. Научно предвиђање и открића. Доказивање и оповргавање. Фазе научно-истраживачког рада у геологији и хидрогеологији: Избор и дефинисање проблема истраживања. Проучавање и коришћење документације и литературе, Пројектовање и реализација истраживања. Обрада резултата. Извештавање. Етика у науци. Контрола и мониторинг решењ
Садржај предмета:
Теоријска настава Наука и истраживање. Улога истраживача. Научни метод и методски поступци. Индуктивни и дедуктивни метод. Научно сазнавање и проблеми. Хипотезе и објашњења чињеница. Научно предвиђање и открића. Доказивање и оповргавање. Фазе научно-истраживачког рада у геологији и хидрогеологији: Избор и дефинисање проблема истраживања. Проучавање и коришћење документације и литературе, Пројектовање и реализација истраживања. Обрада резултата. Извештавање. Етика у науци. Контрола и мониторинг решењ
Литература:
  1. Стевановић З, 1989: Увод у научно – истраживачки рад у области хидрогеологије са основама опште научне методологије, Уџбеник РГФ, Београд
  2. Сарић М: Општи принципи научног рада, Научна књига, Београд
  3. Зајечарановић Г: Методологија научног рада, Београд
  4. USGS: Suggestions to the authors of geological reports
  5. Збирка прописа о етици и заштити интелектуалне својине
  6. Објављени радови на нашем и страном језику
Метода извођења наставе:
. Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
70

Предиспитне обавезе Поена
15
15
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти