ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Менаџмент подземних водних ресурса

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Менаџмент подземних водних ресурса
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање и овладавање знањима из области менаџмента пројеката, истраживања и објеката подземних вода
Исход предмета:
Способност за организацију и рационално управљање водним ресурсима у складу са принципима одрживог развоја
Садржај предмета:
Теоријска настава Појам менаџмента, операциони менаџмент, процес и функције менаџмента. Фактори истраживања и управљања (посебно водним ресурсима). Ресурси истраживања – FR, HR. Планирање истраживања и извођења објеката, стратегија одлучивања, конфликт менаџмент. Менаџмент пројеката – идеје, планирање, уговарање и имплементација (процедуре). Претходна С.О. и Студија оправданости (Feasibility). Теорија одлучивања. Вишекритеријумска оптимизација, Диверзификација. Организациони модел за имплементацију (стручни тим и функције, HR менаџмент, TOR, организационе перформанце, менаџери и лидерство, алгоритми реализације и динамика). Основи теорије управљања. Одрживи развој и подземне воде
Литература:
  1. Стевановић З: Менаџмент подземних водних ресурса, уџбеник РГФ (рукопис)
  2. Schermerhorn J R.: Management, 7th ed. John Wiley & sons, NY
  3. Heizer J, Render B, 2004: Operational Management, 7th ed., Pearson Edu.Intern., Prentice Hall
  4. Објављени радови на нашем и страном језику.
  5. Интернет као извор литературе
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
20
15
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти