ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Мелиоративна хидрогеологија

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Мелиоративна хидрогеологија
Предавачи:
проф. др Весна Ристић Вакањац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним приципима хидрогеолошких истраживања за потребе одводњавања и наводњавања пољопривредног земљишта
Исход предмета:
Овладавање методама истраживања и «припреме» подземних вода на ниво неопходног квалитета за потребе наводњавања и одводњавања пољопривредног земљишта
Садржај предмета:
Теоријска настава Наводњавање пољопривредног земљишта: методе наводњавања; квалитет воде за наводњавање. Одводњавање пољопривредног земљишта: хидрогеолошка класификација терена који се одводњавају; методе одводњавања пољопривредног земљишта. Етапе хидрогеолошких истраживања за потребе мелиорација у пољопривреди
Литература:
  1. Лазић М.: Специјална хидрогеологија I део – Мелиоративна хидрогеологија, РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
2*20
10
10
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти