ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода
Предавачи:
проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Основни циљ је обучавање студената за решавање конкретних задатака везаних за ремедијацију тла и подземних вода посебно после ексцесних загађења и хаварија
Исход предмета:
Способност организације и примене ремедијационих мера на водама и геолошкој средини
Садржај предмета:
Теоријска настава Методе ремедијације ( In situ i Ex situ), моделирање кретања загађења и моделирање ремедијације, Примери ремедијције
Литература:
  1. Н. Крешић, С.Вујасиновић, И. Матић, 2006:.Ремедијација подземних вода и геосредине, Универзитет у Београду, Београд
  2. Стручна литература, Интернет
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци,терен
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти