ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Истраживање лежишта чврстих минералних сировина

Студијски програм:
Геологија модул (IX семестар -DAS)
Економска геологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Истраживање лежишта чврстих минералних сировина
Предавачи:
проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања о методама, техничким средствима и системима истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовањем и документовањем истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.
Исход предмета:
Упознавање са методама, техничким средствима и системима истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовањем и документовањем истраживања различитих морфогенетских типова орудњења
Садржај предмета:
Теоријска настава Истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Истражне мреже, техничка средства и системи истраживања Геолошке структуре и морфологија лежишта и рудних тела. Структурни облици и димензије хидротермалних лежишта. Пројектовање и пројекат истраживања лежишта минералних сировина. Документација истражних радова и истраживања. Специфичности истраживања одређених морфогенетских типова лежишта минералних сировина.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Графичко приказивање облика, димензија и положаја рудних тела у оквиру различитих морфогенетских типова лежишта. Пројектовање истражних радова у оквиру конкретних морфо-структурних и генетских типова орудњења-лежишта.
Теренска настава: Непосредно упознавање студената са конкретним објектом истраживања и обука за практичан рад на изради графичког и другог документационог материјала у оквиру изабраних истражних радова.
Литература:
  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 p.
  2. Krejter V.M., 1969: Poiski i razvedka mestoroždenij poleznyh iskopaemyh. Nedra. Moskva. 384 str.
  3. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  4. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина—графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
20

Предиспитне обавезе Поена
10
10
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти