ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инструменти и методе у кристалографији I

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Инструменти и методе у кристалографији I
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: 1) Основи кристалографије, 2) Кристалохемија
Циљ предмета:
Испитују се различите технике регистровања интензитета дифрактованих рендгенских зрака на поликристалним материјалима. Уче се принципи рада са различитим кристалографским инструментима.
Исход предмета:
Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама и практичним радом у области рендгенске дифракције на поликристалним материјалима.
Садржај предмета:
Теоријска настава Кристал. Рендгенски зраци. Брагов закон дифракције. Рендгенска цев. Рендгенски генератори. Синхротрон. Неутрони. Мере сигурности. Фотографске технике регистровања рендгенског зрачења. Регистровање рендгенског зрачења електронским бројачима. Детектори. Писачи. Дијаграми праха на филму. Дифрактометрија праха. Припрема препарата.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.
Литература:
  1. Ђурић, С., Б., Методе истраживања у кристалографији, Београд-Чачак, 2002, ИТН САНУ.
  2. Jenkins, R., Snyder, R.L., Introduction to X-ray powder diffraction, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1996;
  3. Арникар, Х.Ј. Основи нуклеарне хемије, Уџбеници физичке хемије, Београд, 1992;
  4. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995
  5. ;
  6. Arslanov, L.A., Fetisov, G.V., Howard, J.A.K., Crystallographic instrumentation, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1998.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
20
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти