ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи
Предавачи:
проф. др Дејан Миленић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Геотермологија
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима и историјатом развоја експлоатације и коришћења геотермалне топлоте и њених ресурса, могућностима експлоатације и коришћења геотермалних ресурса нарочито савремених технологија за повећање енергетске ефикасности коришћењем хидрогеотермалних ресурса Упознавање са основним појмовима и врстама хидрогеотермалних система, њиховом препознавању у земљиној кори, главним елементима система, генези система и развоју система у току времена ради сагледавања значаја налазишта геотермалне топлоте у систему за експлоатацију и коришћење геотермалне топлоте и енергије
Исход предмета:
Развијање индуктивног размишљања код сагледавања могућности постојања хидрогеотермалних система у земљиној кори, концептуални приступ изради и специфичности израде хидрогеотермалних модела, начини истраживања у циљу откривања система и оцена њихових резерви на бази симулационих компјутерских хидрогеотермалних модела
Садржај предмета:
Теоријска настава Дефиниције основних појмова; Класификације геотермалних система (Хидрогеотермални системи: конвективни и кондуктивни); Елементи система; Порекло флуида у хидрогеотермалним системима (порекло воде и порекло слободних гасова преко изотопске хидрогеотермологије); Истраживање налазишта хидрогеотермалних ресурса (стратегија истраживања и оцене резервоара, методе истраживања, методика истраживања, методика оцене резерви хидрогеотермалних флуида, геотермалне топлоте и енергије); Симулациони хидрогеотермални модели за оцену резерви
Литература:
  1. Миливојевић, М.: Геотермологија и геотермална енергија; Уџбеник:, RGF, Beograd, 2006
  2. Објављени радови на српском и страним језицима;
  3. Бројна страна уџбеничка литература
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог предавања и табле, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера резултата истраживања хидрогеотермалних система у свету и Србији на бази веома богате литературе. Стална провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходно предјеног градива кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење домаће и стране литературе и интернета. Све наставне обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти