ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фазне трансформације у кристалима

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Фазне трансформације у кристалима
Предавачи:
проф. др Александар Кременовић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: 1) Основи кристалографије и 2) Основи рендгенске структурне анализе
Циљ предмета:
Учи се како се прикупљају експериментални подаци за решавање непознате структуре монокристала користећи рендгенску дифракцију.
Исход предмета:
Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама фазних трансформација у кристалима.
Садржај предмета:
Теоријска настава Фазне трансформације у кристалном стању. Полиморфизам. Фазне трансформације са променом степена уређености. Фазне трансформације са излучивањем. Основни принципи термодинамике фазних трансоформација. Механизам фазних трансформација. Кинетика фазних трансформација
Неуређености у кристалима. Статичка и динамичка неуређеност у кристалним структурама. Деформисање клизањем атомских равни.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.
Литература:
  1. Обавезна: Кременовић, А., Фазне трансформације у кристалима, Београд, 2007.
  2. Изборна: Putnis, A.; McConnell, J.D.C. (1980) Principles of Mineral Behaviour Blackwell Scientific Publications, Oxford, Greate Britain.
  3. Salje, E.K.H. (1993) Phase Transitions in Ferroelastic and Co-elastic Crystals Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
20
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти