Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примењена минералогија

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Примењена минералогија
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета Циљ предмета је да се кроз постављање и решавање конкретних проблема успостави јасна веза између минералогије и технологије, грађевине, архитектуре, медицине, уметности (сликарство, вајарство), археологије.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за правилно постављање проблема, избор адекватних метода. Анализа, приказивање резултата и закључивање на основу расположивих података.
Садржај предмета:
Теоријска настава Минералогија и уметност (сликарство и вајарство). Минерални пигменти. Вајарске глине. Глазуре. Абразиви. Биоминералогија. Минерали који изазивају или поспешују силикозу. Азбести. Минералогија и археологија. Минерали и вода. Пречишчавање пијаће воде, корекција pH, филтерски материјали, омекшавање воде, молекулска сита. Минералогија и технологија. Керамички и рефракторни материјали. Минералогија и грађевина. Везивни материјали, пластификатори, изцверавања. Минералогија и архитектура. Минерални састав агрегата и везива код рестаурације грађевина.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Студенти самостално раде, испитују репрезентативне узорке, резултате бележе, критички коментаришу. Постављају се и решавају конкретни задаци (Case Study).
Литература:
  1. Helmut Kirch: Applied Mineralogy, Chapman and Hill LTD, Science Paperbacks, 1968
  2. Jones W.R: Minerals in Industry, Penguin Books, 1955
  3. Vesna Poharc-Logar: Metode ispitivanja minerala, Beograd, 1999.
  4. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична. Студенти самостално раде на свим инструментима. На крају курса, користећи добијене резултате, пишу и бране семинарски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
50
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти