Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи теоријске петрологије

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Основи теоријске петрологије
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних знања о термодинамичким принципима у петрологији, карактеру магми и физичко-хемијским процесима формирања магматских, седиментних и метаморфних стена заснованих на теоријским разматрањима и експерименталним истраживањима и њихова примена на природне системе.
Исход предмета:
Оспособљавање за боље разумевање карактера магматских, седиментних и метаморфних стена при основним геолошким истраживањима и припрема за више нивое студија
Садржај предмета:
Теоријска настава Увод. Термодинамика у петрологији. Фазни дијаграми. Кинетика. Стварање и карактер магми, везикулација и фрагментација, физичка и термална динамика магматских тела. Магматске екструзије. Диференцијација магме. Физичко-хемијски процеси формирања седиментних стена. Физичко-хемијски процеси формирања метаморфних стена.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Одржава се према приказаним методским јединицама и подразумевају практичан рад уз помоћ наставника и самостално решавање задатих проблема везаних за наведене методске јединице.
Литература:
  1. Vasković, N. Основи теоријске петрологије. Интерна необјављена скрипта;
  2. Best, M G., Christiansen, E H., 2001. Igneous Petrology, Blackwell Science;
  3. Will M., T. 1998. Phase equilibria and thermodinamics: mineralogical and petrological application. Springer Verlag
  4. Best, M G., 1982. Igneous and Metamorphic Petrology, W.H Freeman & Company,
  5. Карамата С., 1967. Петрогенеза. Грађевинска књига. Београд
Метода извођења наставе:
Класична предавања: наставне јединице су припремљене у визуелној форми (ПП-пезентације), вежбе су праћене математичким израчунавањима и решавањем задатих проблема (фазни дијаграми кристализације), семинари – интерактивна дискусија ради савладавања предметног циља
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
10
30

Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти