Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи рудне микроскопије

Студијски програм:
Економска геологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Основи рудне микроскопије
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је упознавање и увођење студената у област оптичког испитивања абсорбујујућих (рудних) минерала, односно микроскопског испитивања интеракције поларисане светлости рефлектоване са кристалне полиране површине рудних минерала.
Исход предмета:
Стицање способности детерминисања рудних минерала у рефлектованој светлости, на основама искуства и примене одговарајућих метода испитивања.
Садржај предмета:
Теоријска настава Увод у рудну микроскопију са освртом на минералне парагенезе. Поларизациони микроскоп за одбијену светлост. Припремање узорака за рудну микроскопију. Квалитативне методе идентификације рудних минерала. Квалитативна оптичка својства рудних минерала. Квалитативно испитивање тврдине рудних минерала. Морфолошка и структурна својства рудних минерала и њихових агрегата. Дефиниција минералних парагенеза. Основна класификација. Систематско квалитативно оптичко проучавање рудних минерала. Самородни елементи. Арсениди и сулфоарсениди. Телуриди и селениди. Сулфиди. Сулфосоли. Оксиди.Ниобо-танталати. Хидроксиди. Минерали пратиоци руда.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе су практичне и изводе се према наведеним методским јединицама, коришћењем поларизационог микроскопа за рефлектовану светлост.
Литература:
  1. Цветковић, Љ.: Увод у рудну микроскопију, : 1-31, РГФ, Београд, 1995.
  2. Craig, J.R., Vaughan, D.J.: Ore Microscopy and Ore Petrography, John Wiley and sons Inc. New York, 1981.
  3. Ramdohr, P.: Ore Minerals and their intergrowths, Pergamon Press, Braunschweig, 1969.
Метода извођења наставе:
Предавања се састоје из класичног дела са видео подршком и демонстрационог, којом приликом се студентима показују актуелне минералне врсте и њихови међусобни односи.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
10

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти