Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија животне средине

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Минералогија животне средине
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Минерали као основни састојци земљине коре дисперговани у воденим срединама и атмосфери повезани су са редистрибуцијом токсичних елемената преко геохемијско-биолошких циклуса и улогом флуида и климе на мобилност елемената
Исход предмета:
Последица људских активности доводи неке минерале ризичне по здравље у зону животне средине. Уче се методе њиховог препознавања
Садржај предмета:
Теоријска настава Минерали и животна средина. Реакција минерала са окружењем. Систем глина - вода. Минерали као адсорбенси. Реакција минерала са околином. Дисперсија минерала у животној средини. Реакција минерала са околином. Кора распадања. Минерали у земљишту. Конзистенција и реолошка својства земљишта у зависности од минералног састава. Минерални састав и узроци појаве клизишта. Минерали опасни по људско здравље. Минералогија рудничког отпада и стратегија ремедијације. Последице ратних операција: Дејство муниције са осиромашеним ураном
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Анализе и методе прорачуна у минералогији животне средине. Даљинска детекција минералног састава: спектри дифузне рефлексије
Литература:
  1. Notes in Mineralogy, Vol. 2 (2000): Environmental Mineralogy(D.J. Vaughan and R. Wogelius, eds., 434 pages).
  2. Spencer, E.W. 2003. Earth Science: Understanding Environmental Systems. McGraw-Hill, Dubuque, Iowa
Метода извођења наставе:
Интерактивна предавања са пројекцијама. Вежбе: демонстритање експерименталних метода.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
5
5
40
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти