ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља

Студијски програм:
Геофизика (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља
Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање различитих поступака анализе аномалија гравитационог и магнетног поља, комплексне интерпретације резултата истраживања и примене у различитим областима.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за анализу и интерпретацију резултата комплексних гравиметријских и геомагнетских истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава Анализа квалитета података (густина, тачност) и могућности њиховог коришћења за решавање специфичних проблема. Повезивање са подацима других истраживања. Практични поступци редукције аномалија геомагнетског поља на пол и екватор. Практични поступци рачунања псеудогравитационих и псеудомагнетских аномалија, локалног таласног броја и аналитичког сигнала. Процена параметара извора аномалија гравитационог и геомагнетног поља (дубина, облик, нагиб, густина, магнетска сусцептибилност и др.) применом различитих поступака анализе (инверзије, “стрипинг”, деконволуција, анализа комплексних атрибута, итд.). Анализа аномалија у условима израженог рељефа терена. 2Д и 3Д моделирање. Моделирање и инверзије применом различитих функција расподеле густине и сусцептибилности. Поступци који се примењују код детаљних истраживања (грађевина, археологија, лежишта).
Практична настава:Вежбе Примена различитих поступака анализе аномалија гравитационог и геомагнетног поља, коришћењем савремених рачунарских програма. Геолошка интерпретација резултата. Поступци детекције природних и вештачких објеката. Израда семинараског рада на задату тему.
Литература:
  1. Blakely, R., J., 1995: Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications. Cambridge University Press.
  2. Naidu, P., S., Mathew, M., P., 1988: Analysis of Geophysical Potential Fields. Elsevier.
  3. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  4. Стефановић Д., 1978.: Геомагнетске методе истраживања, РГФ, Београд.
  5. Избор радова из водећих геофизичких часописа.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти