ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Магнетометрија и палеомагнетизам

Студијски програм:
Геофизика (VII семестар -DAS)
Назив предмета: Магнетометрија и палеомагнетизам
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент овлада основама интерпретације аномалија магнетног поља Земље, као и теоријским поставкама палеомагнетизма.
Исход предмета:
Исход је у практичној примени резултата истраживања магнетног поља Земље у оквиру различитих врста геолошких истраживања, као и у практичној примени палеомагнетизма код дефинисања геодинамачких процеса.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основи интерпретације аномалија магнетног поља Земље. Директни задатак. Обрнути задатак. Примери правилних геометријских облика. Интерпретација модула вектора аномалног магнетног поља. Примена геомагнетских мерења у различитим областима геолошких истраживања. Одређивање палеоинтезитета. Магнетска анизотропија. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Поправке. Стабилност реманентне магнетизације. Компонентална анализа. Анализа сопственог вектора. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Обрада и интерпретација палеомагнетних података који не задовољавају Фишерову расподелу. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена. Теоријска настава
Основи интерпретације аномалија магнетног поља Земље. Директни задатак. Обрнути задатак. Примери правилних геометријских облика. Интерпретација модула вектора аномалног магнетног поља. Примена геомагнетских мерења у различитим областима геолошких истраживања. Одређивање палеоинтезитета. Магнетска анизотропија. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Поправке. Стабилност реманентне магнетизације. Компонентална анализа. Анализа сопственог вектора. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Обрада и интерпретација палеомагнетних података који не задовољавају Фишерову расподелу. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена.
Литература:
  1. Стефановић Д., 1978.: Геомагнетске методе истраживања, РГФ, Београд;
  2. Tauxe, L., 1998: Paleomagnetic Principles and Practice. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-Boston-London.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти