Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика тла 2

Студијски програм:
Геотехника (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Механика тла 2
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.
Исход предмета:
Стицање основних знања из механике тла
Садржај предмета:
Теоријска настава: 1. Специфичности испитивања у стационарној и мобилној лабораторији; 2. Услови формирања лабораторије; 3. Посебне методе одређивања фазног састава; 3. Посебне методе одређивања гранулометријског састава; 4. Филтерска правила; 5. Специфичности дејства мраза на тло; 6. Хидраулика тла, дводимензионално струјање - теорија струјне мреже; 7. Консолидација (IL, CRS, CC); 8. Деформабилност у спреченим и неспречиним условима; 9. Изотропна компресија и бубрење; 10. Примена теорије консолидације у пракси; 11. Чврстоћа тла у дренираним и недренираним условима; 12. Методе одређивања параметара чврстоће тла (UU, CU, CD, DS, SS, кружно, резидуално). 13. Документација резултата испитивања; 14. Графичка и статистичка обрада резултата испитивања; 15. Систем квалитета, стандарди посебни услови испитивања;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.
Литература:
  1. Максимовић, М., 1995: Механика тла, Гроскњига, стр. 585.
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770.
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд.
  4. e,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553.
  5. на страна литература и Интернет
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
35

Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
15
Додатни услови оцењивања: *писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти