Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фундирање 2

Студијски програм:
Геотехника (X семестар -DAS)
Назив предмета: Фундирање 2
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о специјалним начинима фундирања у сложеним геотехничким условима. Анализа интеракције темеља и тла подложних, бубрењу, скупљању, ликвефакцији.
Исход предмета:
Овладавање комплексним знањима за потребе фундирања у сложеним геотехничким условима
Садржај предмета:
Теоријска настава Фундирање на: слабоносивом тлу, колапсибилном тлу, експанзивном тлу; тлу подложном ликвефакцији. Коефицијенти крутости тла у вертикалном правцу и одређивање понашања тла и темеља на основу њих. Коефицијенти крутости тла у хоризонталном правцу и одређивање понашања тла и шипа на основу њих. Темељи оптерећени динамичким оптерећењем. Одређивање њиховог граничног и дозвољеног оптерећења. Слегање динамички оптерећених темеља. Санациони радови у фундирању. Ојачање темеља. Побољшање темељног тла механичком и хемијском стабилизацијом. Побољшање темељног тла израдом шљунчаних шипова. Примена геосинтетике у фундирању. Примена методе коначних елемената и коначних разлика у фундирању. Геотехнички услови фундирања у заштити животне средине. Примена савремених нумеричких програма у фундирању (нпр. Plaxis 8, Z-soil, Soilwision, и др.)
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације фундирања објекта код нас и у свету у сложеним геотехничким условима.
Литература:
  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта сложеним геотехничким условима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти