ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Основа геотехнике

Студијски програм:
Геотехника (II семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Основа геотехнике
Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 1
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са појмом геотехнике као интеракције терена и инжењерске делатности
Исход предмета:
Сазнања о делатностима из области геотехнике
Садржај предмета:
Теоријска настава
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Обилазак терена – локација на којима се студенти упознају са конкретном применом геотехничких истраживања:
  • обилазак локација са израженим инжењерскогеолошким процесима: (процесом површинског распадања, процесом клизања и одроњавања и сл.),
  • обилазак локација на којима се изводе теренски истражни радови (истражно бушење и опити статичке пенетрације),
  • обилазак темељног ископа.
Литература:
Метода извођења наставе:
Методе теренске наставе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
25

Предиспитне обавезе Поена
45
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти