ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Метода ИГ истраживања

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Метода ИГ истраживања
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 3
Услов: Нема
Циљ предмета:
Практично упознавање студената са теренским методама инжењерскогеолошких истраживања
Исход предмета:
Оспособљавање студената за примену метода инжењерскогеолошких истраживања у инжењерској пракси.
Садржај предмета:

- упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања и врстама инжењерскогеолошких карата,
- опрема инжењерскогеолошких карата (легенда, пресеци, стуб и тумач),
- израда и садржај геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена,
- израда инжењерскогеолошке карте подобности терена за урбанизацију Сремчице у размери 1:5000.
- инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина са израдом профила
- инжењерскогеолошко картирање истражних ископа (засеци, јаме, ровови и окна) са израдом развијеног инжењертскогеолошког профила
- инжењерскогеолошко картирањем истражних поткопа и тунела са израдом развијеног инжењерскогеолошког профила
- израда инжењерскогеолошке карте клизишта,
- израда инжењерскогеолошке карте урбаних подручја.
- израда инжењерскогеолошког профила косина сaобраћајница и темељних ископа.
Литература:
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода израде елабората
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20

Предиспитне обавезе Поена
80
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти