Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техничка механика

Предавачи:
Студијски програм:
Геотехника(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 3    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са сосновним појмовима и методама из статике, кинематике и динамике
Исход предмета:
Стицање знања из области статике, канематике и динамике
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод. Аксиоми статике.Статика крутог тела у равни.Анализа сила које нападају једну материјалну тачку.Анализа сила које нападају разне тачке тела, а правци се секу у једној тачки.Варињонова теорема.Паралелне силе у равни. Главни вектор и главни момент за призвољне силе у равни.Услови равнотеже.Статички одређени линијски носачи: дефиниција, подела, реакције веза.Дијаграми пресечних сила код линијских носача.Решеткасти носачи. Силе у штаповима решетке: равнотежа чворова, Кремонин план сила.Статика крутог тела у простору. Слагање и разлагање сила. Услови равнотеже.Тежиште крутог тела у равни и простору.Кинематика тачке и крутог тела. Положај, координатни системи. Брзина и убрзање.Кинематика тачке и крутог тела. Типови кретања крутог тела.Динамика тачке. Основни принципи и једначине.(први део).Динамика тачке. Основни принципи и једначине.(други део).Динамика крутог тела. Основни принципи и једначине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Задаци који се обрађују прате материју са предавања.
Литература:
  1. Л. Русов: Статика, Кинематика, Динамика, Машински факултет
Метода извођења наставе:
Класична предавања, израда бројних примера на вежбама, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
24
36

Предиспитне обавезе Поена
10
30
Додатни услови оцењивања: