Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Наука о чврстоћи

Предавачи:
Студијски програм:
Геотехника(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са појмом напона и деформација у напрегнутом телу.
Исход предмета:
Стицање знања из области напонско-деформацијске анализе напрегнутог тела (са освртом на тло).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод. Анализа напона. Линеарно стање напона. Просторно стање напона. Анализа деформација. Равно стање деформације. Везе између компоненталних деформација и померања. Везе између напона и деформација. Реолошки модели и њихова примена. Проблем одређивања напона и деформација у напрегнутом телу. Преглед основних врста напрезања и одговарајуће једначине за одређивање напона и деформација. Димензионисање носача у равни и контрола напона у најоптерећенијем пресеку. Хипотезе о слому материјала. Дозвољени напони у конструктивним грађевинским материјалима. Примене једначина за димензионисање код напрегнутих носача од бетона и челика.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се изводе по групама и задаци који се обрађују прате материју са предавања.
Литература:
  1. В. Брчић: Отпорност материјала, Грађевински факултет
  2. Д. Кузмановић: Отпорност материјала, РГФ
Метода извођења наставе:
Класична предавања, израда бројних примера на вежбама, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
10
15
15
10
Додатни услови оцењивања: