ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Информатика 1

Студијски програм:
Геотехника (II семестар -OAS)
Назив предмета: Информатика 1
Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, Милош Манић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема
Садржај предмета:
Теоријска настав /Практична настава:Вежбе
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и посебно релациони модел као и релациона алгебра и језик SQL. Област информационих система обухвата управљање информацијама, информатику у предузећу и информатику и одлучивање. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML. Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата.
Литература:
  1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.
  2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.
  3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.
  4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp
  5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html
  6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.
  7. 7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*15
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти