ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Грађевинске конструкције у геотехници

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Грађевинске конструкције у геотехници
Предавачи:
проф. др Драган Лукић, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Сагледавање интеракције вештачког објекта и природне конструкције терена на коме се објекат гради.
Исход предмета:
Упознавање основних техничких карактеристика грађевинских конструкција и грађевинских материјала од којих се оне граде.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод. Класификација и основни елементи путева. Фазе пројектовања путева. Изградња пута са посебним освртом на коловозне конструкције. Класификација и основни елементи железничких пруга. Аеродроми. Тунели. Методе грађења тунела; Хидротехнички објекти, водопривредна истраживања. Бетонске гравитационе и лучне бране. Насуте земљане и камене бране. Мостови. Специјалне мостовске конструкције. Висогоградња (зградарство). Основни конструктивни елементи зграда.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Пројекат трасе пута. Приказ карактеристичних примера путног и железничког тунела. Прорачун стабилности бетонске гравитационе бране. Конструкција провирне линије насуте бране. Диспозиција моста.
Литература:
  1. А. Цветановић: Основи путева, Научна књига
  2. В. Анђус: Аеродроми, Грађевински факултет
  3. Б. Поповић: Тунели, Грађевински факултет
  4. П. Петровић: Хидротехничке конструкције, ГРФ
  5. Б. Стипанић, Д. Буђевац: Челични мостови, Грађ. књига
  6. М. Тројановић: Бетонски мостови 2, Научна књига
  7. Ж.. Поповић: Зградарство, Научна књига
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, индивидуални рад са студентима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
15
15
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти