ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички радови у стенама

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Геотехнички радови у стенама
Предавачи:
проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 3
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања о принципима, методама и технологијама разарања стена при ископу: за изградњу подземних или темељењу површинских објеката, за дубоке усеке и високе косине на саобраћајницама и каменоломима.
Исход предмета:
Оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања и изградње инжењерских подземних и надземних објеката.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Упознавање са предметом. 2. Механизам разарања стена експлозивом, класификације и методе минирања. 3. Поступци израда минских бушотина и утицајни чиниоци на брзину бушења. 4. Распоред минских бушотина, избор врсте залома и одређивање оптималне врсте и количине експлозива. 5. Грешке при минирању и штетни ефекти од минирања. 6. Методе и организација израде просторија под земљом (рударским методама) и израда просторија са површине. 7. Избор машина за израду просторија. 8. Утовар и одвоз ископаног материјала. 9. Подградни материјали.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Уппознавање и практичан рад са опремом за израду минских бушотина и средствима за минирање. Рачунски задатак везан за технологију израде подземних просторија. Теренске вежбе, обилазак рудника или посета неком подземном објекту у изградњи.
Литература:
  1. М. Антуноввић Коблишка: Општи рударски радови, РГФ, Београд, 1973.
  2. С. Трајковић, С. Лутовац: Рударски радови, РГФ, Београд, 2003.
  3. С. Трајковић, Ш. Слимак, С. Лутовац: Техника минирања и отреси, РГФ, Београд, 2005.
  4. П. Јовановић: Израда подземних просторија великог профила, РГФ, Београд, 1984.
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације, документација са рудника и разних подземних.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, праћена савременим аудио-визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником и средствима за бушење и минирање, презентација самосталних вежби, провера знања, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
20

Предиспитне обавезе Поена
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти