ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички истражни радови

Студијски програм:
Геотехника (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Геотехнички истражни радови
Предавачи:
доц. др Зоран Берисављевић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 3
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања о принципима и технологији извођења истражног бушења у геотехничке сврхе. Извођење геолошких, геофизичких, хидрогеолошких и геотехничких испитивања у току бушења, у бушотинама и на језгру истражних бушотина
Исход предмета:
Упознавање са значајем истражног бушења и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Кратак историјат бушења, појам истражне бушотине, елементи и принципи извођења. 2. Технички поступци бушења, гарнитуре и опрема за бушење. 3. Употреба флуида при бушењу. 4. Заглаве и хаварије при бушењу. 5. Тампонирање и цементација бушотина. 6. Испитивања у бушотинама и на језгру. 6. Примена бушења у геотехници. 7. Заштитне мере за очување околине. 8. Пројектовање истражних бушотина. 9. Плитки и дубоки истражни ископи.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Непосредно упознавање са опремом и технологијом бушења, инструментима и техником испитивња у бушотинама. Израда пројекта бушотине.
Литература:
  1. Лапчевић: Геотехнички истражни радови, РГФ, Београд, 1999,
  2. С. Торбица, Б. Лековић: Истражно бушење, РГФ, Београд, 2001,
  3. К. Хрковић, М. Лазић: Усмерено бушење, РГФ,
  4. М. Лазић, Истражно бушење у хидрогеологији, Београд, 1993, РГФ, Београд, 1993,.
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
Метода извођења наставе:
Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником бушења и мерења у бушотинама, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
20

Предиспитне обавезе Поена
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти