Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија квартара Б

Предавачи:
Студијски програм:
Геотехника(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем у свету и на подручју Србије по генетским категоријама наслага.
Исход предмета:
Значај и примена стратиграфскog и палеонтолошкog дефинисања наслага, приликом хидрогеолошких и геотехничких истраживања.
Садржај предмета:
ПРЕДАВАЊА: Типови квартарних наслага. Методе истраживања. Преглед регионалне геологије квартара. Врсте квартарних наслага: глацијални рељеф, глацијалне и флувиоглацијалне наслаге, речне наслаге већих водотока, речно-језерски седименти Панонске низије (Војводине), лимничке наслаге, еолске наслаге, пролувијалне, колувијалне и пећинске наслаге на подручју наше земље. ВЕЖБЕ: Кабинетске: Приказивање слајдова и филмова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената.. Приказивање конкретног литолошког материјала. Израда семинарског рада. Теренске: обилазак профила квартарне старости на подручју Београда.
Литература:
  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto.
  2. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  3. RAYMOND S. BRADELY, 1999: Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quartenary.- International Geophysics Series, Volume 68, San Diego.
  4. RISER A.M. J., 1999: Quaternary Geology and the Environment.- Springer-Praxis books in Geophysical sciences, 1-290, Chichester, UK.
  5. СТЕВАНОВИЋ П., МАРОВИЋ М. и ДИМИТРИЈЕВИЋ В., 1992: Геологија Квартара.- Научна књига, 1-242, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
35

Предиспитне обавезе Поена
10
15
20
20
Додатни услови оцењивања: