ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фундирање

Студијски програм:
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Фундирање
Предавачи:
проф. др Драгослав Ракић, Ирена Басарић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања о типовима темеља и начоном извођења. Анализа интеракције темеља и тла у смислу носивости и слегања.
Исход предмета:
Овладати неопходним геотехничким анализама за потребе фундирања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Интеракција темеља и терена. Оптерећење темеља. Подлоге за пројектовање и грађење темеља. Плитко фундирање: врсте темеља, избор дубине фундирања. Гранично и дозвољено оптерећење плитких темеља. Слегање плитких темеља фундираних на глини. Слегање плитких темеља фундираних на песку. Дозвољена слегања. Начин извршења радова код плитких темеља. Дубоко фундирање: врста темеља, избор дубине фундирања. Шипови: лебдећи и стојећи. Поступци извођења. Гранично и дозвољено оптерећење шипова. Слегање шипова. Анкери: врсте анкера, њихова примена и поступци извођења. Гранична и дозвољена сила у анкерима. Дијафрагме: примена, начин извођења. Анализа стабилности дијафрагме.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања.
Литература:
  1. С. Стевановић, 1999. Фундирање грађевинских објеката, Изградња, Београд.
  2. М. Максимовић, 2005. Механика тла, Грађевинска књига, Београд.
  3. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.
  4. Bowles, J., 1996. Foundation analysis and design, McGrow-Hill.
  5. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта (плитко, дубоко).
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти