Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Систематска палеонтологија

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Систематска палеонтологија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ овог курса је стицање знања о принципима систематике и таксономије органског света и најважнијим групама фосилних биљака и животиња.
Исход предмета:
Кроз овај предмет студент стиче способност да се на основу фосила оријентише у геолошком времену.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Принципи таксономије и систематике. Систематика фосилних биљака. Фосилне ниже биљке (алге, лишаји, гљиве). Систематика васкуларних биљака. Систематика животиња. Систематика Protozoa (радиоларије, фораминифере), Porifera (сунђери), Archaeocyatha, Cnidaria (корали), Mollusca (пужеви, шкољке, амонити), Arthropoda (зглавкари), Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata (јежеви, звезде), Vertebrata (Agnatha, рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Макроскопско распознавање различитих таксона и препознавање њихових основних морфолошких карактеристика. Рад на вежбама прати теме из предавања.
Литература:
  1. Benton M., Harper D., 1997: Basic Paleontology. – Longman, 342, Essex.
  2. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  3. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London.
  4. Димитријевић В., 2000: Практикум за вежбе из палеозоологије (Vertebrata).- Рударско-геолошки факултет, 1-61, Београд.
  5. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  6. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палаеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
  7. Митровић-Петровић Ј., Радуловић В., 2004: Општа палеонтологија. – Рударско-геолошки факултет, 159, Београд.
  8. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebrates, MacMillan USA, 1-246.
Метода извођења наставе:
Предавања су праћена савременим визуелним приказом. На вежбањима се студенти упознају са морфологијом појединих група организама и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона. Студенти вежбају на материјалу из палеонтолошке збирке Департмана за палеонтологију.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
15
20
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти