Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Систематика минерала

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Систематика минерала
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основног знања о елементарном саставном делу земљине коре – минералу
Исход предмета:
Стицање неопходног квантума знања о рудним минералима. Познавање макроскопског и микроскопског изгледа, хемијског састава и физичких особина, начинa појављивања и примене најраспрострањенијих минералних врста у земљиној кори - силиката.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Несиликати Увод. Начин постанка минерала. Начин класификовања несиликатних минерала. Дефиниција асоцијације и парагенезе. Методе испитивања и тестирања појединих физичких особина минерала. Самородни елементи. Интерметална једињења. Сулфиди. Халогениди (флуориди, хлориди). Оксиди (прости и сложени). Хидроксиди. Фосфати. Карбонати. Сулфати. Волфрамати. Молибдати. Нитрати.
Силикати
Литература:
  1. Костов, И.: Минералогија, : 1-583, Мир, Москва, 1971 M. Logar: Sistematika silikata. Бабич, Д.: Минералогија, : 1-433, Београд, 2003.
Метода извођења наставе:
Несиликати:Класична предавања, уз могућу примену визуелне видео технике. Силикати: Видео презентација предавања и непосредна видео пројекција микроскопске слике минерала
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
5
5
2*20
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти