Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Петрологије

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Петрологије
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања и вештина о теренском начину испитивања магматских, метаморфних и седиментних стена
Исход предмета:
Оспособљавање за директан практичан рад на терену:макроскопска петрографска анализа (одредба врсте стена, текстуре, структура, састава и међусобног односа геолошких јединица), начини узимања узорака за лабораторијска испитивања .
Садржај предмета:
Теоријска настава
Уводна предавања на репрезентативним локацијама магматских, седиментних и метаморфних геолошких јединица и практична обука студената начинима теренских испитивањаима, посебно у раду на отвореним изданцима и узимању узорака, уз синтезу прикупљених података, израда локалног литолошког стуба.

Самостална практични рад студената на терену,
Самостални теренски рад студената на отвореним профилима и израда теренског дневника
Литература:

  1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000, Геологија Србије – одабрана поглавља
Метода извођења наставе:
Предавања у теренским условима уз презентацију начина теренског рада
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
20

Предиспитне обавезе Поена
20
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти