Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примењена петрографија А

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Примењена петрографија А
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о петро-физичко-техничким својствима и постојаности камена, методама испитивања квалитета, начинима прераде и обраде камена, дијагностицирању и категоризацији оштећења.
Исход предмета:
Оспособљавање за процену примене камена у различитим индустријским гранама, дијагностицирању оштећења и начинима заштите уграђеног камена и припрема за више нивое студија (докторске).
Садржај предмета:
Теоријска настава Петро-физичко-техничка својства камена. Врсте и типови украсног камена. Постојаност камена, фактори и облици распадања, методе испитивања: мапирање врста распадања и категоризација. Прерада камена. Примена техничког камена и захтеви квалитета; камени агрегати и примена. Украсни камен - архитектура, грађевинарство, као пунило у другим индустријским гранама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате наставне јединице, дијагностика облика распадања камена, упознавање са лабораторијским испитивањем квалитета камена у специјализованим институцијама, обилазак камених грађевина – мапирање, категоризација и дијагностика.
Литература:
  1. Ненад Билбија, 1984: Техничка петрографија – својства и примена камена. Научна књига, Београд
  2. ;
  3. Б. Црнковић, Љ, Шарић, 2003. Грађење природним каменом, Загреб
  4. ;
  5. М. Макимовић, 2006, Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камeна. Београд
  6. ;
  7. E. Winkler, 1975. Stone: properties, durability in man’s enviroment.
  8. B. Fitzner, K. Heinrichs and R. Kownatzki. Classification and mapping of weathering forms. Seventh International Congress on Deterioration and Conservation. of Stone, Lisboa (1992), 957-968
  9. ;
  10. Esbert RM, Montoto M, Jordaz G. Rock as a construction material: durability, deterioration and conservation. Mater Constr 1991;41:61–73. и др публиковани радови
Метода извођења наставе:
Предавања са ПП презентацијама, теренски рад, упознавање са лабораторијским радовима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
5
20
20
15
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти