Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Петрологија магматских и метаморфних стена

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Петрологија магматских и метаморфних стена
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања о склопу (посебно макро и микро: текстура, структура), саставу и основним врстама магматских и метаморфних стена
Исход предмета:
Оспособљавање за директан практичан рад на терену и у лабораторији (одредбу врсте стена и петрографску анализу (структура, текстура, састав) и прпрема за више нивое студија.
Садржај предмета:
Теоријска настава,
Увод. Петрогени минерали. Магматске стене: начин појављивања, склоп (текстура и структура), класификација. Главни типови магматских стена: дубински, вулкански и жични. Метаморфне стене: склоп, подела, минерални састав. Петрологија регионално метаморфних стена; Петрологија контактно метаморфних стена; Петрологија околорудно измењених стена. Економски значај, дистрибуција и средине стварања стена и њихово распрострањење посебно на територији наше земље.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Макроскопске и микроскопске вежбе (текстура, структура, минерални састав и детерминација стена).
Литература:

  1. В. Ђорђевић, П. Ђорђевић, Д. Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука,
  2. Београд, 223, Београд; Д. Миловановић, Б. Боев, 2001: Земља, тектоника плоча и магматизам, Наука, Београд, 175, Београд; Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220, Београд.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа, Теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
20

Предиспитне обавезе Поена
10
10
40
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти