ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геофизике Б

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -OAS)
Хидрогеологија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геофизике Б
Предавачи:
доц. др Дејан Вучковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање теоријских и практичних аспеката геофизичких метода истраживања које се најчешће примењују код решавања хидрогеолошких и геотехничких проблема, као што су електрометријске, електромагнетометријске, сеизмометријске методе, али и ређе примењиваних метода као што су гравиметријске и магнетометријске методе истраживања. Такође, укључено је и разматрање геофизичких каротажних метода које се готово редовно примењују у хидрогеолошкој, а нешто ређе у геотехничкој пракси.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање довољних знања за правилно пројектовање хидрогеолошких и геотехничких истраживања, која најчешће укључују и ангажовање геофизичких метода истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам примењене геофизике, подела геофизичких метода истраживања, електрометријске методе истраживања (методе привидне специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала, изазване поларизације), електромагнетометријске методе (георадар), метода изазване поларизације у временском домену, сеизмометријске методе истраживања (рефракциона и рефлективна сеизмичка метода), основе гравиметријских и магнетометријских метода истраживања. Електрични каротаж, каротаж сопственог потенцијала, нуклеарне каротажне методе (каротаж природне гама-радиоактивности, каротаж густине или гама-гама каротаж, неутронски каротаж), акустични каротаж, калипер, термокаротаж.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: рачунарска обрада и интерпретација података геофизичких истраживања.
Литература:
  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Нови Сад.
Метода извођења наставе:
Теоријска настава уз рачунарске презентације принципа геофизичких метода и примера теренских геофизичких истраживања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти