Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа стратиграфија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Општа стратиграфија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 3
Услов: општа геологија
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као гео-науком, њеним фундаменталним принципима, основама метода стратиграфских истраживања, и основним категоријама стратиграфске класификације и номенклатуре.
Исход предмета:
Спознаја о стратиграфији као геолошкој дисциплини и њеном значају у гелошким истраживањима.
Садржај предмета:
Спознаја о стратиграфији као геолошкој дисциплини и њеном значају у гелошким истраживањима.
Литература:

  1. Рундић Љ., 2007: Општа стратиграфија – уџбеник. РГФ Београд, 117 стр.
  2. Doyle, P., Bennett M.R. & Baxter, A.N., 2001: The Key to the Earth History – An Introduction to Stratigraphy. John Wiley & Sons, Chichester, 293 pgs.
Метода извођења наставе:
Видео и компјутерске презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
45

Предиспитне обавезе Поена
5
20
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти