Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа минералогија

Студијски програм:
Геологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Општа минералогија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са аспектима Опште минералогије, као основом за праћење предмета Систематике минерала у другом семестру школовања.
Исход предмета:
Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да прати Систематику минерала у макроскопском и микроскопском препознавању минерала.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод у минералогију, Кристално и аморфно стање материје, Елементи геометријске кристалографије, Кристалне системе и ближњење, Кристални и кристаласти агрегати, Псеудоморфозе минерала, Изоморфизам и полиморфизам, Хемијски састав и формуле минерала, Физичка кристалографија, Генеза минерала, Оптичке особине минерала, Поларизациони микроскоп и делови, Основе ортоскопских посматрања минерала у микроскопу, Основе коноскопских посматрања у микроскопу.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.
Литература:
  1. Бабич Д.,(2003): Минералогија, 423, Београд
Метода извођења наставе:
На предавањима Power point презентације, на вежбама практичан рад
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
5
10
45
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти