Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Математика 2

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Математика 2
Предавачи:
Статус предмета:
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Математика I
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студенти детаљно упознају са функцијама, интегралима и диференцијалним једначинама. Настава из предмета Математика II треба да допринесе формирању профила инжењера геологије, који ће стечено знање моћи ефикасно да примени у пракси
Исход предмета:
Садржај предмета:
Теоријска настава
Поље реалних бројева. Аксиоме скупа реалних бројева и неке њихове последице. Реална функција једне реалне променљиве. Бесконачни бројевни низови. Гранична вредност и непрекидност функције. Изводи и диференцијали. Диференцијабилност функције, диференцијал функције и његова примена. Испитивање функција. Неодређени интеграл. Одређени интеграл. Реалне функције више реалних променљивих. Диференцијалне једначине првог реда. Диференцијалне једначине вишег реда.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе и прате предавања
Литература:
  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи Више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из Више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Предвиђена је израда тестова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40
20

Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти