Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Историјска геологија А

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Историјска геологија А
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: општа стратиграфија
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање историјског развоја и еволуције Земљине коре и наше планете почевши од космичке и геолошке фазе па до савременог доба.
Исход предмета:
Спознаја о најважнијим органским и неорганским догађајима током дуге геолошке историје Земље и оспособљеност за каснија детаљнија историјско-геолошка истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Предмет истраживања. Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Космичка и геолошка фаза у развоју наше планете. Историја Земље у Архаику и Протерозоику и главне тектонске, палеонтолошке и палеогеографске особине. Историја Земље у старијем и млађем Палеозоику и основне карактеристике на класичним локалитетима у Европи. Историја планете у Мезозоику, главне карактеристике, најважнији глобални догађаји и значај. Еволуција планете у Кенозоику Европе. Појава и нестанак Паратетиса. Основне карактеристике квартарних наслага. Ледена доба, појава хоминида и њихов значај.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Раде се практични задаци (цртање стратиграфских стубова, локалних профила). Предвиђена је и израда самосталних задатака, уз практичан рад на терену и у стратиграфској збирци.
Литература:

  1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд
  2. Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
45

Предиспитне обавезе Поена
5
20
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти