Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија фосилних горива

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)
Економска геологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Геологија фосилних горива
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања о генези, карактеристикама и дистрибуцији фосилних горива у седиментним басенима, посебно нафте, гаса, угља и уљних шејлова.
Исход предмета:
Овладавање општим и специфичним знањима из домена геологије фосилних горива. Стицање неопходних знања за даље усавршавање у области геологије лежишта нафте, гаса, уљних шејлова и угља.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Подела, карактеристике и значај каустобиолита као фосилних горива: нафта, гас, угаљ и уљни шејлови. Хемијске и физичке особине фосилних горива. Генеза фосилних горива, седиметни басени, средине седиментације и процеси трансформације органске супстанце. Основни контролни фактори дистрибуције фосилних горива у литосфери. Ресурси и резерве фосилних горива у свету и код нас.
Практична настава:Вежбе, Теренска настава, Студијски истраживачки рад Анализа макроскопских и микроскопских карактеристика различитих каустобиолита (матичне стене за нафту и гас, угљеви, уљни шејлови). Седиментни басени и средине седиментације, реконструкција конседиментационе историје.
Литература:
  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Bjorlykke, K., 1989: Sedimentology and Petrolem Geology. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 363 pp.
  3. Николић, П. и Димитријевић, Д., 1990: Угаљ Југославије. Проналазаштво, Београд, 462 стр.
  4. Ерцеговац, М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. Грађевинска књига, 180 стр.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама, теренској настави и кроз тестове. Континуирано учење с провером знања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
15
15
30
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти