Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геохемија

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Геохемија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање сазнања о основним принципима геохемије, диференцијаци хемијских елемената при образовању геосфера и током геолошке историје Земље, расподели и садржају хемијских елемената и изотопа у литосфери, хидросфери, атмосфери и биосфери и геохемијским циклусима.
Исход предмета:
Оспособљавање за разумевање генезе минерала, стена и минералних лежишта и процеса у животној средини у вишим нивоима студија и посебно примену геохемијски приципа у пракси нарочито при испитивањима карактера и загађења животне средине
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основни принципи геохемије. Састав, старост и порекло Земље, соларног система и космоса. Геохемијски процеси и диференцијација хемијских елемената. Геохемија геосфера. Геохемија магматских стена и магматогених процеса. Геохемија седиментних стена и седиментогенезе. Геохемија метаморфних стена и метаморфизма. Геохемија хидросфере и хидрогеохемијски процеси. Геохемија атмосфере и атмогеохемијски процеси. Геохемија биосфере – жива материја, биогеохемијски процеси, органогени седименти. Геохемијски циклуси. Историјска геохемија.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају и различите геохемијске прорачуне
Литература:

  1. Максимовић, З., 1965: Геохемија – скрипта, РГФ Београд, 222, Београд; Публиковани радови
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
20
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти