ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физичке основе геотермије

Студијски програм:
Геофизика (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Физичке основе геотермије
Предавачи:
доц. др Дејан Вучковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов:
нема
Циљ предмета:

Циљ предмета је стицање основних знања о термодинамици и природи геотермалне енергије, начинима њеног коришћења и полазним основама геофизичке термометрије и комплексних геофизичких истраживања која се спроводе у циљу одређивања геотермалних потенцијала.
Исход предмета:

Наставом се постиже основа за даља усавршавања у домену геотермалних истраживања, примене термометријске методе, овладавање техником аквизије у домену термометрије, као и разумевање природе и потенцијала геотермалне енергије.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске поставке ентропије, термодинамике, термодинамички системи у равнотежи, комплексни термодинамички системи, топлотни токови, кретање масе у геотермалним резервоарима, одређивање параметара геотермалних резервоара геофизичким методама, основе термометрије, концепт геотермалне електране.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе из домена теорије термодинамике, геофизичке термометрије и параметризације геотермалних резервоара геофизичким методама. Експерименталне вежбе из домена аквизиције термометријских података, параметризације и мониторинга термодинамичких система. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.
Литература:

J.J.Jakosky, Геофизичка истраживања, 1964. Рударско-геолошки факултет, Београд
Метода извођења наставе:

Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти