ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Седиментологија Б

Студијски програм:
Економска геологија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Геотехника (V семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Хидрогеологија (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Седиментологија Б
Предавачи:
проф. др Небојша Васић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Петрологија или петрологија седиментних стена
Циљ предмета:
Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају текстурне карактеристике седиментних стена и депозиционе системе.
Исход предмета:
Надоградња знања из седиментних стена са обимом примереном практичној примени у одговарајућем студијском програму.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод.Текстурне карактеристика седиментих стена (механичке, хемијске и органогене) Савремене класификације седиментих стена, посебно кластита и карбоната. Увод у депозиционе системе (континентални, прелазни и марински). Литофацијалне карте. Седиментолошки модели басена. Израда литолошких стубова.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Обучавање за макроскопску детерминацију седиментних текстура преко одговарајућих збирки стена, практична израда литолошких и литостратиграфских стубова и литофацијалних карата.
Литература:
  1. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
Метода извођења наставе:
Класична предавања где је свака наставна јединица припремњена у визуелном облику (компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама текстура које се изучавају.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
45

Предиспитне обавезе Поена
5
5
45
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти