Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стратиграфија Србије

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Назив предмета: Стратиграфија Србије
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов:
Нема
Циљ предмета:

Циљ предмета СТРАТИГРАФИЈА СРБИЈЕ је да студент овлада савременим знањима из стратиграфије наших простора, да допринесе формирању слике о геолошкој грађи Србије. Поред тога треба да схвати њихов значај за друге геолошке дисциплине, да развије способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих стратиграфских проблема.
Исход предмета:

Упознавање студената са најважнијим знањима из области стратиграфије, њеном улогом и значајем за упознавање стратиграфске грађе одређеног простора. Примена принципа стратиграфске клсификације са конкретним примерима на теренима Србије. Оспособљавање за коришћење знања из стратиграфије за објашњавање геолошке грађе Србије.
Садржај предмета:

Теоријска настава:
Елементарне чињенице о хроностратиграфским јединицама констатованим на тлу Србије. Општи хроно и фацијални стратотипови, домаћи хроно и фацијални стратотипови, њихов значај за одређивање положаја Србије у геотектонском смислу у појединим временским одељцима. Опште карактеристике најкрупнијих стратиграфских јединица на територији Србије. Опште особине и распрострањење. Најшире области развоја. Специфичне области развоја на територији Србије, за сваку од стратиграфских јединица. Палеонтолошки садржај и његов значај за стратиграфију. Посебан осврт на фосилоносне локалитете и њихов стратиграфски значај. Палеогеографске реконструкције положаја појединих јединица за сваку хроностратиграфску јединицу.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Цртање геолошких стубова појединих локалитета и обележавање одговарајућих подручја на картама. Цртање синтезних геолошких стубова и њихово тумачење. Нарочити осврт на карактер специфичних асоцијација фауне и њен значај за корелацију, реконструкцију средине и одређивање геолошке старости творевина.
Литература:

Анђелковић, М., 1978: Стратиграфија Југославије - палеозоик и мезозоик.- Минерва, 1017 стр., Суботица-Београд.
Ћирић, Б. 1996: Геологија Србије - грађа и развој земљине коре.- Геокарта, 273 стр., Београд.
Димитријевић, М. Д., 1995: Геологија Југославије.- Геоинститут и БАРЕX, Београд, 205 стр, Београд.
Петковић, К. (ур.) Геологија Србије, књ. II, Стратиграфија. ИРГиП., Руд.-геол. фак., Унив. Београду, Београд.
Метода извођења наставе:

Предавања кроз аудиовизулене презентације, практична настава кроз самосталан рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
15
15
30
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти