ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи магнетометрије

Студијски програм:
Геофизика (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Основи магнетометрије
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент научи основне појмове везане за магнетно поље Земље, да схвати основне карактеристике које утичу на живи и неживи свет, као и поступке које може да примени да би дошао до података који су значајни за дефинисање полупростора испод Земљине површи.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геомагнетским истраживањима, као и добре основе за даље изучавање поступака везаних за обраду и интерпретацију прикупљених података.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Магнетно поље Земље, његови елементи и геомагнетске координате. Магнетске карте. Анализа магнетног поља Земље; нормално поље и свођење на дату епоху. Промене магнетног поља у времену; реверзност диполног поља. Вековне и периодичне варијације; поремећаји магнетног поља Земље. Магнетска својства минерала и стена. Киријева температура, сатурациона магнетизација, индукована и реманентна магнетизација. Основи археомагнетских и палеомагнетских испитивања. Инструменти у геомагнетизму. Поступци (врсте) мерења у геомагнетизму.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са магнетским картама. Рачунање нормалног поља. Посета геомагнетској опсерваторији.
Литература:
  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Старчевић, М.,Ђорђевић, А., 1998: Основе геофизике II, Универзитет у Београду, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти