ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Лежишта минералних сировина Б

Студијски програм:
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Лежишта минералних сировина Б
Предавачи:
проф. др Раде Јеленковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања о основним појмовима из области науке о лежиштима минералних сировина, срединама и условима њиховог стварања, контролним факторима полођаја, геологијом и генезом различитих типова лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Овладавање знањима из области систематике лежишта минералних сировина, њихове генезе, везе са одређеним геотектонским јединицама и еволуцијом Земљине коре.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Општи појмови о лежиштима минералних сировина. Материјални састав минералних сировина. Металогенетске јединице и епохе. Ендогена лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина. Метаморфогена лежишта. Лежишта изабраних представника лежишта металичних и неметаличних минералних сировина. Лежишта фосилних горива: лежишта угља, уљни шкриљци, лежишта нафте и земног гаса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања. Обухватају анализу карактеристичних представника економских типова лежишта металичних и неметаличних минералних сировина и лежишта фосилних горива.
Литература:
  1. Јанковић, С., 1981: Лежишта минералних сировина – генеза рудних лежишта. РГФ. Универзитет у Београду, 540 стр.
  2. Gilbert J., Park F., 1986: The geology of ore deposits. W.H. Freeman and Company. New York. 983 pp.
  3. Evans A., 1993: Ore Geology and Industrail Minerals. Univ. of Leicester, 3rd edition. Blackwell Science. 389 pp.
  4. Jеленковић, Р., 1999: Лежишта металичних минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 450 стр.
  5. Мудринић, Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. РГФ. Универзитет у Београду, 389 стр.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и тестови.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
10
10
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти