ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Петрологија

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Хидрогеологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Петрологија
Предавачи:
проф. др Кристина Шарић, мастер Бојан Костић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Nema
Циљ предмета:
Упознавање са основним магматским, седиментним и метаморфним стенама, њиховим склопом и саставом, економским значајем, дистрибуцијом и срединама стварања, као и распрострањености, посебно на територији наше земље.
Исход предмета:
Оспособљавање за директан практичан рад на терену - одредбa врсте стена и петрографску анализу (структура, текстура, састав) и припрема за више нивое студија.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Грађа Земље (тектоника плоча). Минерали- петрогени и рудни. Магматски процеси и магматске стене. Класификација, терминологија и номенклатура. Геотектонске средине стварања. Седиментне стене - Класификација, терминологија и номенклатура, седиментационе средине. Метаморфне стене - Класификација, терминологија и номенклатура. Околорудне промене и метаморфне фације.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају макроскопску детерминацију састава, склопа и врсте стене.
Литература:
  1. Вера Ђорђевић, Предраг Ђорђевић, Драган Миловановић, 1991. Основи петрологије. Наука, Београд, 223 стр. - ОБАВЕЗАН УЏБЕНИК
  2. Емин Мемовић, Вера Кнежевић, Владица Цветковић, 2003. Основи петрографије. Универзитет у Приштини, Косовска Митровица (Нови Пазар Yugo Graf), 187 стр.
  3. Велимир Јовановић, Даница Срећковић-Батоћанин, 2006. Основи геологије. Завод за уџбенике, Београд, 162 стр.
  4. Brian J. Skinner, Stephen C. Porter, 1989. The Dynamic Earth: An Introduction to Physical Geology. John Wiley and Sons, Inc. New York.
  5. Ненад Билбија, Весна Матовић, 2009. Примењена петрографија – својства и примена камена. Грађевинска књига, Београд, 430 стр.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, Теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
18-30
10-20

Предиспитне обавезе Поена
6-10
6-10
18-30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти